Vznik střelecké školy PROTIÚTOK

            Myšlenka vedoucí ke vzniku oficiální střelecké školy v Ústí nad Labem přišla v roce 2015.

            Hlavním podnětem byla návštěva střelnic a zhlédnutí manipulace se zbraněmi mezi veřejností a tím, že nikdo na zdejších střelnicích nestřílel nic jiného než mířenou střelbu. Vedlejším navazujícím podnětem bylo zvýšení počtu žadatelů o zbrojní průkaz převážně pro skupinu E, tedy k ochraně života, zdraví a majetku vzhledem k situaci v Evropě.

            Tím, že jsem absolvoval během téměř 10 let u AČR i zásahové jednotky Vojenské policie výcvik se zbraní na různé úrovni, rozhodl jsem se bezpečnost a efektivní výcvik přenést do laické veřejnosti.

            Pravděpodobně jste se hned v úvodu pozastavili nad názvem  PROTIÚTOK.

            Vzhledem k tomu, že všichni chtějí chránit svůj život, zdraví a majetek proti vnějšímu útoku, tak název protiútok můžeme nalézt v naší legislativě, konkrétně v § 29 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. je jedna z okolností vylučující protiprávnost a tou je nutná obrana. Samotná citace zmiňovaného paragrafu zní :

            Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.  

            Nyní k samotným střelcům. 

            Jednou věcí je držet a nosit střelnou zbraň, ale velice podstatnou a bohužel často opomíjenou činností je samotná práce se zbraní. Velký počet střelců nosí zbraň ke své vlastní ochraně, ale neuvědomují si, že je třeba získat ke zbrani respekt nikoli strach, protože v tomto přípaďe je střelec nebezpečný sám sobě i blízkému okolí.

         Zakladatel střelecké školy PROTIÚTOK

MICHAL BALÍK

 

 • Od roku 2015 OSVČ aktivně působící v oblasti ochrany V.I.P. na základě koncesované živnosti.
 • Zakladatel a hlavní instrukotr střelecké školy Protiútok - zbrojní licence sk. F č.CG001716
 • 2006 - 2015 působnost v AČR na těchto pozicích :
 • 2012 - 2015 zásahová jednotka Vojenské policie
 • 2011 - 2012 ochrana GŠ a MO
 • 2008 - 2011 velitel výsadkové průzkumné skupiny 41. MPR v Žatci 
 • 2006 - 2008 střelec výsadkového družstva 2.roty 43 výsadkového praporu Chrudim

           Během působení u těchto útvarů jsem absolvoval a dokončil tyto kurzy : 

 • Kurz KOMANDO
 • Kurz CQB ( Close Quarter Battle ) - boj v zastavěné oblasti
 • Modulární kurz jizdy
 • Střelec operátor LOV Iveco
 • Kurz základní první pomoci
 • Kurz rozšířené první pomoci ( Tactical Combat Casualty Care )
 • Kurz CLS ( Combat Life Saver )
 • Kurz letního i zimního přežití
 • Instruktor přesunů na ledu a sněhu
 • Instruktor vojenského plavání
 • Výsadkový kurz

             Mé střelecké dovednosti se postupně rozšiřovali ze vzduchových a mechanických zbraní během dětství ke střelným zbraním při vstupu do AČR a následné vypilování s taktickou činností u zásahové jednotky Vojenské policie. Tento útvar mi doslova otevřel střelecké možnosti, co se týče zbraňových systémů tak i taktické činnosti. Díky tomu jsem dostal stavební kameny, na kterých dnes buduji svůj střelecký trénink.

            Touto cestou bych rád poděkoval instruktorům ( Bestii, Mechovi, a Znamínkovi ) za jejich vstřícný přístup a odpovědi k mým dotazům.

            Vedle střelby se i aktivně věnuji triatlonu. Za mé úspěchy považuji :

 •             1.místo v severočekém triatlonovém poháru z roku 2012 a 
 •             4. místo na MČR v dlouhém triatlonu zvaném IRONMAN ( 3.8km plavání, 180 km na kole a 42.195m běh ) v čase 9 hodin a 36 minut. 

                                                      

 

Michal Balík

IČO : 867 46 022
ZL sk. F č.CG001716
Vytvořeno službou Webnode